February 18, 2011

Sejarah Seni Batik

Sejarah seni batik telah wujud 2000 tahun dahulu di Mesir dan Parsi. Pada abad ke-7, batik telah digunakan dengan meluas di negara China dan Jepun manakala pada abad ke-15 pula, batik telah mula-mula diperkenalkan di Tanah Melayu. Pada tahun 1920-an, teknik terap hitam digunakan untuk mengecap kain. Dalam penggunaan teknik ini, blok kayu ukiran timbul dicelupkan dengan pewarna sebelum ditekapkan pada kain. 

Seterusnya, pada tahun 1930-an, perusahaan batik telah bermula di negeri Terengganu dan Kelantan. Perusahaan batik berkembang dengan pesat dan menjadi antara industri kampung yang utama. Bertitik-tolak daripada perkembangan ini, perusahaan batik telah mampu melonjak ke peringkat besar-besaran dan berjaya menembusi pasaran antarabangsa.

Share/Bookmark

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...